;"

new post demo

đây là post demo, anh dùng màn hình nhập text như word bình thường. up ảnh có thể click vào nut add media ở phía trên  bên trái.

Còn lại tùy chỉnh như nào là tùy cách người trình bày.

sau khi chỉnh xong ấn vào nút save ở góc dưới bên trái
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url