AIR CHINA – RA MẮT ĐƯỜNG BAY MỚI


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://mlq6v8w608z3.i.optimole.com/V1jS9JU-xjYzYF54/w:auto/h:auto/q:auto/https://eventsaigon.com.vn/wp-content/uploads/2020/07/b3bc4ddf0879f527ac6818-1.jpg|720|960|1002198″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”AIR CHINA – RA MẮT ĐƯỜNG BAY MỚI”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Cùng Air China trải nghiệm ‘Thanh Xuân Phơi Phới – Lướt Với Ước Mơ\” \n Air China  là hãng hàng không quốc doanh lớn thứ hai ở Trung Quốc. \n Được sự tin tưởng của Ban Giám Đốc Air China VN, Event Sài Gòn đã tổ chức […]


Read more

JETSTAR PACIFIC AIRLINES


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:”Chủ đề \”Dạ Tiệc Cam – Booker Hội Ngộ\””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://eventsaigon.com.vn/wp-content/uploads/2020/07/2-3-1024×576.jpg|1080|1920|1002249″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”JETSTAR PACIFIC AIRLINES”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Gạt bỏ mọi lo toan phiền muộn để cùng tham gia chương trình Hội Ngộ Booker tại Khu du lịch Văn Thánh, hàng trăm Bookers của Jestar Pacific cùng hội tụ về đây và cháy hết mình với chủ đề Dạ Tiệc Cam \n […]


Read more

GRAB VIETNAM


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:”Đội trưởng Grabcar – Cùng Grab tiến về phía trước”,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://eventsaigon.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/Tuyen-dung-top-bg-1024×453.jpg|850|1920|1000428″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”GRAB VIETNAM”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”\n Nhân dịp kỷ niệm thành lập chương trình đội trưởng tài năng – các đội trưởng Grabcar đã có một chương trình Sự Kiện kết hợp Teambuilding cực kỳ hoành tráng . \n Đội trưởng tài năng đã và đang trở thành nơi để […]


Read more